Navnenyt

Organisationer i fælles opråb: Stop forskelsbehandlingen af krydstogt

”Vasco Da Gama” fra Tyskland var det første krydstogtsskib siden 2019, der 14. juli i år fik lov at sende gæster i land, men kun hvis de alle var vaccinerede, og som det ses på billedet var politiet til stede for at foretage kontrol. Skibet anløb en række danske havne og sluttede sin Danmarks-turné i Skagen. Her ved Langeliniekaj i København. Foto: Danske Havne.

Danske Havne, Copenhagen Malmö Port (CMP) og Cruise Copenhagen opfordrer sundhedsmyndighederne til i dag at ligestille krydstogtsturister med andre turister, så de danske krydstogthavne kan nå en sensommer med krydstogtgæster i land til gavn for det hårdt trængte turisterhverv

”Det har været helt ukonstruktivt, at vi har holdt fast i restriktioner alene overfor krydstogtsgæster alt imens Danmark har åbnet snart sagt alt andet op og solen har braget ned over landet i en dejlig sommer. Vi forventer, at forskelsbehandlingen stopper nu”, siger Tine Kirk, direktør for brancheorganisationen Danske Havne, der repræsenterer danske erhvervshavne, herunder også den række havne, der normalt modtager krydstogtsskibe, foruden CMP, bl.a. Fredericia, Aarhus, Aalborg og Skagen.

Samme besked kommer fra sales director, cruise for CMP, Henrik Ahlqvist, der siger:

”Vi har haft to anløb i København denne sommer, hvor gæsterne fik mulighed for at gå i land, fordi alle passagerer var færdigvaccinerede. Det er klart, at vi havde håbet på langt flere – også fordi interessen har været der. Men for de fleste rederier har det ikke været muligt at efterleve de danske krav. Vi forstår så sandelig behovet for en tryg udvikling af turisme, men krydstogtsbranchen har været underlagt særligt strenge krav i Danmark, som har forhindret den aktivitet, vi har set andre steder i Europa over sommeren. Derfor håber vi, at man nu vil lette på restriktionerne, da der fortsat er interesse i at anløbe København til efteråret.”

Direktør for krydstogtsorganisationen Cruise Copenhagen, Claus Bødker, stemmer i:

”Vi har set krydstogtsskibe, der ellers ville anløbe her, sejle udenom Danmark og til Sverige og Baltikum. Vi mister simpelt hen helt uden grund turister, omsætning og arbejdspladser på det her.”

Claus Bødker gør opmærksom på, at der i sommer har sejlet 600.000 krydstogtsturister rundt i Europa uden problemer. Det første krydstogtskib, der fik lov at sætte passagerer i land i Danmark, anløb København i midten af juli. De knap 400 passagerer fik kun lov til at gå i land, fordi de alle var vaccinerede, og politiet gennemførte kontroller på kajen.

De tre organisationer ønsker fuld ligestilling mellem krydstogtsgæster og alle andre turister, der uanset rejseform kan krydse grænserne ind i Danmark uden tilsvarende krav.

”Der skal simpelt hen ikke være forskelsbehandling bare fordi man kommer her på et flydende hotel og ikke i bil eller på anden vis”, siger Tine Kirk fra Danske Havne.

De tre organisationers fælles opfordring kommer, fordi myndighederne forventes at evaluere på restriktionerne på krydstogtsområdet i eftermiddag. Restriktionerne har hindret krydstogtsanløb siden begyndelsen af 2020, og bekendtgørelsen er gældende få dage endnu, frem til 20. august, hvor den bortfalder, hvis ikke den forlænges eller ændres.

Danske Havne, CMP og Cruise Copenhagen mener, at det er på høje tid at indføre ligestilling på området, da de stramme restriktioner allerede har kostet det meste af også dette års krydstogtssæson. Selv om den normale højsæson så småt er ved at være ovre, er der dog fortsat flere rederier, som ønsker at anløbe i både september og oktober, herunder til jul, hvis restriktionerne lettes. Dette til gavn for den danske turismebranche.

”Det koster både turistomsætning som shopping, restaurant- og cafébesøg samt taxakørsel i de byer, skibene jo ikke kommer til. Og dét koster hele Danmark tiltrængt turistomsætning og desuden arbejdspladser. Hvis dette varer ved, så bliver Danmark en destination, som der sejles forbi. Og det er kritisk også med henblik på 2022 og årene derefter. Derfor skal restriktionerne stoppe og bekendtgørelsen bortfalde”, hedder det i fællesudtalelsen fra de tre organisationer.

I rekordåret 2019, lige inden Corona-pandemien bredte sig fra Wuhan i KIna og ramte verden, besøgte næsten en million krydstogtsturister alene København, der er Danmarks suverænt største krydstogtsby. Ca. 600.000 af dem gik i land, og København havde ca. 300.000 hotelovernatninger alene som følge af krydstogtsturister, der enten begyndte eller afsluttede et krydstogt i København.

Cruise Copenhagen oplyser, at Danmark havde en årlig omsætning på 1,25 milliarder kroner på krydstogter før Corona, og krydstogtsturismen genererer ca. 2400 stillinger.

Kommentarer