Samfund

Øjenfonden uddeler 2 millioner kroner til dansk øjenforskning

Sidste år uddelte Øjenfonden også 2 millioner kroner til ny øjenforskning. Her ses de syv prismodtagere fra 2021.

Forskning inden for grøn stær, behandlingseffekten af genterapi og evidens for synsrehabilitering er i fokus, når Dansk Blindesamfunds Øjenfond i dag den 16. maj uddeler to millioner kroner til ny øjenforskning.

En vigtig del af Dansk Blindesamfunds arbejde er at passe på danskernes syn. Nye behandlingsmuligheder opstår dog ikke af sig selv, men er derimod resultatet af årelang forskning. Derfor har Dansk Blindesam­funds Øjenfond i næsten 40 år bidraget med økonomisk støtte til øjenforskning, der er med­virkende til at forebygge blindhed og afhjælpe synsnedsættelse.

Uddelingen finder sted i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København, hvor otte førende øjenforskere modtager støtte. Fælles for årets modtagere er ambitionen om at kommet et skridt nærmere nye og mere effektive be­handlinger af øjensygdomme eller forbedret livskvalitet for mennesker med synshandicap. To millioner kroner lyder donationen på i år.

”Det er så utroligt vigtigt, at der bliver forsket endnu mere i øjensygdomme og behandling, så færre bliver blinde eller svagsynede. Vi ved, hvor indgribende det er at få et synshandicap, så derfor støtter Dansk Blindesamfund øjen­forskning”, siger Ask Abildgaard, landsformand i Dansk Blindesamfund og medlem af bestyrel­sen i Øjenfonden.

Grøn og grå stær i barndommen

Et af de forskningsprojekter, som i år får støtte fra Øjenfonden, har til formål at undersøge, hvordan børn undgår alvorlige og synstruende komplikationer efter operation for grøn stær og grå stær.

”Børn, som er opereret for grå stær, har øget risiko for at få grøn stær de første 10 år efter operationen. Dette projekt skal undersøge livstidsrisikoen og andre årsager for udvikling af grøn stær efter operation for grå stær i barndommen. Børn har også risiko for at udvikle binyrebarkhormon-mangel efter øjenoperation, hvilket kan være livstruende. Vi ønsker derfor at undersøge forekomsten og risikofaktorer til binyrebarkhormon-mangel hos børn efter øjenoperation”, siger klinisk assistent Diana Chabané Schmidt, som sammen med et forskningshold på Rigshospitalet-Glostrup modtager støtte til at gennemføre forskningen.

Kommentarer