Samfund

Ny tænketank: Maden i skolen skal have et kæmpe løft

Madtanken 2022.

Det står sløjt til med madens plads i de danske skoler. Både madundervisningen og måltiderne i skolen kalder på en alvorlig opprioritering, mener 24 eksperter og praktikere samlet i en ny tænketank.

Hvordan skal næste generation uddannes med sunde madvaner og være i stand til at træffe bæredygtige forbrugsvalg, når madundervisningen og spisepauserne gang på gang må vige for andre aktiviteter og prioriteter i de danske skoler? Det spørgsmål rungede i en kantine på Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København, hvor en ny tænketank stævnede sammen for første gang.

Generation madlavning eller generation take-away?

Tænketanken er nedsat af videns- og forandringsinstitutionen Madkulturen, og tæller i alt 24 nøglepersoner, der på hver deres måde arbejder med mad i skolen. Om baggrunden forklarer Madkulturens direktør, Judith Kyst:

”Det går den gale vej med madlavningen i de danske hjem, og børnene er stadig sjældnere med i køkkenet. Samtidig er det langt fra alle forældre, som kan levere gode forbilleder for fremtidens madvaner. Skolen bliver nødt til at spille en vigtig rolle i maddannelsen, men som rammerne er i dag, er det op ad bakke.”

Madkundskab er et underernæret fag

Den brændende platform fremgår tydeligt af en ny undersøgelse af madkundskab i grundskolen. Den viser et stort behov for mere tid, bedre efteruddannelse og flere penge til undervisningen i madkundskab, hvor undervisningen mange steder slet ikke lever op til de store ambitioner, der er for faget.

De resultater kunne repræsentanterne for faget blandt tænketankens medlemmer nikke genkendende til.     

Ud over lærere, skoleledere og undervisere på seminarierne, er en række helt forskellige perspektiver på børnenes maddannelse repræsenteret i tænketanken. Blandt medlemmerne finder man bl.a. Mie Reihs, som er stifter af skolemadsordningen Madfærd i Ry, køkkenchef på Alchemist, Rasmus Munk, Karen Wistoft, professor på området for læring, madkundskab, smag og trivsel, og Timm Vladimir, kok og madskoleejer.

Afskaf madpakker og indfør madkundskab gennem hele grundskolen

Foruden madundervisning var selve måltiderne i skolen på dagsordenen for Madtankens første møde. Medlemmerne delte deres visioner for madens rolle i skole, fra at afskaffe madpakkerne ved at indføre skolemadsordninger på alle landets skoler, til at indføre madkundskab på alle klassetrin fra 1.-9. klasse.

Madtanken mødes flere gange i løbet af 2022 for at finde frem til helt konkrete løsninger, der skal løfte madkulturen i skolen – og dermed bidrage til en stærk madkultur i næste generation.

Kommentarer