Samfund

Krigen i Ukraine rammer patienter i psykiatrien

Patienter med psykisk sygdom har formentlig oplevet forværring af symptomer i forbindelse med invasionen af Ukraine. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital – Psykiatrien.

Krig har alvorlige psykiske konsekvenser for de mennesker, der er direkte involveret. Nu peger et nyt studie på, at danske patienter med psykisk sygdom også er påvirkede af den verserende situation i Ukraine.

I forskningsprojektet har Søren Dinesen Østergaard, Christopher Rohde og Oskar Hougaard Jefsen analyseret mere end 500.000 psykiatriske journalnotater fra hospitalerne i Region Midtjylland for perioden fra d. 1. januar til d. 8. marts 2022. Via en elektronisk søgning identificerede forskerne den delmængde af journalnotaterne, der indeholdt ordet Ukraine.

”Resultaterne fra undersøgelsen bekræftede desværre vores hypotese, idet vi så en klar stigning i antallet af journalnotater, der omtalte Ukraine, umiddelbart efter invasionen. Hele 62 procent af disse notater beskrev patienter, der oplevede forværring af angst, posttraumatisk stress, vrangforestillinger og hallucinationer, der synes relateret til krigen,” siger Søren Dinesen Østergaard, professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Afdeling for Depression og Angst i Psykiatrien.

I overensstemmelse med tidligere studier

Han påpeger, at det dog er vanskeligt at dokumentere en kausal sammenhæng mellem krigen i Ukraine og patienternes symptomniveau.

”Man kan – af helt oplagte årsager – selvfølgelig ikke lave en randomiseret undersøgelse af effekten af krig på mennesker og vi kan, ud fra vores undersøgelse, ikke være helt sikre på, at krigen vitterligt har påvirket patienterne i psykiatrien. Dog er hypotesen særdeles troværdig, og den klare tidssammenhæng taler også for en reel effekt,” forklarer han.

Søren Dinesen Østergaard har tidligere været involveret i forskningsprojekter, der har undersøgt effekten af udenlandske terrorangreb på den bredere danske befolknings psykiske velvære. Her var resultaterne i overensstemmelse med de seneste fra Ukraineundersøgelsen.

Her kunne forskerne se, at der var en stigning i antallet af henvendelser med

belastnings- og tilpasningsreaktioner til de psykiatriske hospitaler i Danmark i tiden umiddelbart efter 9/11 terrorangrebene i USA samt efter Breiviks angreb i Oslo og på Uttøya.

”Jeg tror, at det er samme mekanismer, der er på spil i den nuværende situation. Det virker således til, at krig og terrorisme har negative psykiske konsekvenser langt ud over grænserne for de lande, der er direkte ramt. Det vil mange danskere sikkert kunne nikke genkendende til. Det er næsten umuligt/umenneskeligt ikke at være påvirket af de billeder, vi ser fra Ukraine for tiden,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Ekstra følsomme efter pandemien

Ifølge forskeren kan man tage flere ting med sig fra undersøgelsen.

”Undersøgelsens resultater er et vidnesbyrd på, at krigen i Ukraine formentlig har afledte effekter, man måske ikke umiddelbart forventer. Helt konkret kan vi se, at vi i psykiatrien skal være opmærksomme på, at nogle af vores patienter er meget påvirkede af situationen. Mange er i forvejen pressede af to år med pandemi og er måske derfor ekstra følsomme,” siger Søren Dinesen Østergaard og fortsætter:

”Derudover er det væsentligt at holde for øje, at de negative påvirkninger, vi oplever i Danmark, intet er at regne i forhold til dem, den ukrainske befolkning udsættes for – herunder de ukrainere, der er flygtet fra krigen.”

Kommentarer